nytt juridiskt arkiv

Om ett dokument skulle ha korrigerats efter den ursprungliga publiceringen, anges inte detta särskilt. Fr.o.m. har benämning på målen lagts till inom parentes. inte alla prejudikat får en benämning. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av  ‎ · ‎ · ‎ · ‎ Köp böcker ur serien Nytt juridiskt arkiv Avd I: NJA I. Årsbok Rättsfall från Högsta domstolen; NJA I. Årsbok Rättsfall från Högsta domstolen; NJA I. Årsbok Rättsfall från Högsta domstolen mrballhead.info material detsamma som kan erhållas genom någon av de tryckta rättsfallspublikationer Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) med rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD [före Regeringsrättens årsbok, RÅ], Arbetsdomstolens domar, Marknadsdomstolens avgöranden (t.o.m. 31 augusti ).

Nytt juridiskt arkiv Video

MCSG

Nytt juridiskt arkiv - som har

Stäng The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Vill du bli garanterad svar inom 3 dagar kan du välja Lawline Express. I NJA finns även referat av avgöranden som domstolen inte anser är vägledande notiser. Mer information om rättsinformationssystemet och lagrummet. Lista över utgivare av NJA Avd. Här hittar du söksidan för vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Mark- och miljööverdomstolen tidigare Miljööverdomstolen , Högsta förvaltningsdomstolen tidigare Regeringsrätten , kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen fr. Neither the Swedish Courts Administration nor any other authority within the Courts of Sweden Sveriges Domstolar can be held liable for the correctness of the translation. nytt juridiskt arkiv