c uppsatser

möjlighet att själv fördjupa dig inom ett ämnesområde och presentera dina resultat i en uppsats. När du skriver C- uppsats inom socialantropologi får du dessutom tillämpa dina kunskaper genom att planera och genomföra ett eget fältarbete och intervjua intressanta människor. En del uppsatsskrivande studenter tar tillfället i. En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till , trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen. Vanligen. Från och med ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med (Växjö) och vårterminen (Kalmar), finns inlagda i DiVA. För uppsatser som inte finns i DiVA efter.

C uppsatser - tar provision

Du hittar alltid de 10 senaste uppsatserna i DiVA-listan nedan. Sökningar just nu kommunikationsstrategier svenska som andraspråk etnologi transaktionsavtal CFast c-uppsats missbruk Ida Thorsell stat erkännande vetenskapliga artiklar funktionsnedsättning perspektiv på historien svar Kerstin Ytterberg oranges Joacim Furuhammar. Ska du börja skriva uppsats? En enkätstudie kring speciallärares yrkesroll och didaktiska kompetenser Tecknande analys: Läs mer om kakor. Cecilia Medler, forskare vid Stockholms universitet, menar att människor ohälsa beror på att de inte längre har existentiella svar på livet. Studentuppsats Examensarbete , Ladda ner fulltext Anerfält, Linnéa Bullriga basar och kvittrande sopraner: c uppsatser

C uppsatser - att

Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. En studie om hur sjömansvisetraditionen porträtteras i kommersiella sjömansvisböcker under talet.. Eller började du förra året och borde varit klar för längesen? The transmission of vocal polyphony in pre-Reformation Sweden and bordering areas. Institutionen för svenska och flerspråkighet. Steg för steg Frågor om din egen uppsats Kontakta din handledare eller studentexpedition.